Sanat Kültür Spor

Daire Başkanlığı

2019-2020 Akademik Yılı Öğrenci Temsilcileri Kurulu Seçimleri


Öğrenci Temsilcileri Kurulu Bölüm Temsilciliği Seçimleri 12 Aralık 2019 tarihinde yapılacaktır.

Aday olmak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ve dilek mektupları ile Sanat, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (Başakşehir Yerleşkesi G Blok 3. Kat G306 no’lu oda) başvuru yapması gerekmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Kurulu – Bölüm/Program/Anabilim Dalı Temsilcileri Seçimleri “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyi ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

2019-2020 ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ KURULU SEÇİM TAKVİMİ
Adaylık Başvurusu 12 Kasım 2019 16:00 / 26 Kasım 2019 16:00
Adaylık Listelerinin İlanı 26 Kasım 2019 17:00
Aday Listelerine İtiraz 26 Kasım 2019 17:00 / 27 Kasım 2019 16:00
Kesin Aday Listelerinin İlanı 27 Kasım 2019 17:00
Propaganda Dönemi 27 Kasım 2019 / 12 Aralık 2019
Seçim Günü 12 Aralık 2019 08:30 – 16:00
Seçim Sonuçlarının İlanı 12 Aralık 2019 17:00
Seçim Sonuçlarına İtiraz 13 Aralık 2019 16:00
Kesin Seçim Sonuçlarının İlanı 13 Aralık 2019 17:00
*1. turda %60 oranında seçmen katılımı olmaması halinde 2. tur seçimleri seçim gününden sonraki gün gerçekleştirilecektir.

*2. turda %50 oranında seçmen katılımı olmaması halinde yine bir sonraki gün 3. tur seçimleri gerçekleştirilecektir

Öğrenci temsilciliği için aşağıdaki koşulları sağlayan her öğrenci aday olabilir:

 • İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması (çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler çift anadal yaptıkları programlarda aday olamazlar),
 • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
 • Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,
 • Normal öğrenim süresi içerisinde olması,
 • Seçimin yapıldığı dönemde izin almamış olması.
 • Aday olmak için başvuru tarihlerinde Rektörlük Makamına hitaben yazılan bir dilekçe ile (ekte: ÖTK(Dilekçe).doc) ve aday olmaya ilişkin dilek mektubu ile birlikte Sanat Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurmak gerekir. Aday olmak isteyen öğrenci dilekçesinde, ad ve soyadı yanında, öğrenci numarasını, akademik birimini (fakülte/enstitü/yüksekokul), bölümünü/programını ve aday olmaya engel bir durumu olmadığını belirtmelidir.
 • Aday Tanıtım Döneminde adaylar yalnızca kendi tanıtımlarını yapabilir, diğer adaylar hakkında lehte veya aleyhte propaganda yapamazlar. Adayların kendi tanıtımları gerçekçi ve üniversite ile ilintili olmalıdır. Tanıtım yaparken kullanılan dile özen gösterilmelidir. Uygun olmayan içerik ve biçimde tanıtım yapan adayların adaylıkları Seçim Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Öğrenci Temsilcileri Kurulu seçimleri Online seçim sistemi ile gizli oy açık sayım suretiyle yapılacaktır.
 • Program öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin sonuçlanabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı programda kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının, ikinci tur seçimlerde ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim sonuçlanmaz ise üçüncü tur seçimlerde katılma yüzdesi şartı aranmaz. Seçimlerde eşit oy çıkması durumunda temsilcinin belirlenmesi için kura usulüne başvurulur.
 • Online Seçim Sistemi, seçim günü Seçim Kurulu tarafından duyurulacaktır.
 • Her öğrencinin sadece 1 kez oylamaya katılma hakkı vardır.
 • Oyların sayımı, seçim günü saat 17:00’da sistemden otomatik olarak alınacaktır. Oy Sayımı Tutanağı seçim kurulu üyeleri tarafından aynı gün düzenlenecek ve duyurulacaktır.

EKLER:

 1. Dilekçe: ÖTK(Dilekçe)
 2. Dilek Mektubu: ÖTK-Seçim-Dilek Mektubu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur