Sanat Kültür Spor

Daire Başkanlığı

Çağdaş İslam Düşüncesi

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Dr. Vahdettin Işık’ın konuşmacı olduğu Çağdaş İslam Düşüncesi Seminer Serisinde çağdaş dönemde Müslümanların fikir dünyası ve bu dünyanın yol açtığı pratikler farklı İslami akımlar esas alınmak suretiyle işlenmektedir. Böylece çağdaş zamanda öne çıkan kavramlar, meseleler, çözümler, metodolojiler ve yöntemler mukayeseli şekilde sunulmuş olacak, bunun yanı sıra model şahsiyetler ve hareketler konulara giriş sadedinde tanıtılmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur