Sanat Kültür Spor

Daire Başkanlığı

İslam Medeniyeti Kulübü

“Silkinir bir ilmek daha atarız her sabah aydınlığın yumağına, karanlığın vesvesesinden, velvelesinden sıyrılarak.”

Dünyevîleşmenin, hayatımızın her alanını esir aldığı, ilmin ve fikrin değil maddiyatın itibar gördüğü bu dünyaya bir itirazımız var. Dünyaya yön vermiş İslam Medeniyeti’nin müktesebatının yok sayılmasına, Medeniyetimizin ilmî ve fikrî üretiminin engellenmesine itirazımız var. Ve bir derdimiz var. Yere düşürülen bayrağı kaldırıp daha ileriye taşımak istiyoruz.

İlmin, fikrin ve hareketin merkezi olacak kulübümüz, Medeniyetimizin asli değerlerinin yaşatılmasını amaçlamaktadır. Bu minvalde, İslam Medeniyeti hakkında yapılmış olan klasik ve akademik çalışmaların incelenmesi, İslam Dünyası’na dair gelişmelerin incelenmesi, İslam Medeniyeti’nin esasını teşkil eden İslami İlimler’e ilişkin çalışmaların yapılması başta olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermeyi hedeflemekteyiz. Tüm İbn Haldun Üniversitesi mensupları için çatı işlevi görmesini hedeflediğimiz kulübümüzde sizleri de görmekten mutluluk duyarız.

İletişim bilgileri:

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur