Sanat Kültür Spor

Daire Başkanlığı

İstanbul Söyleşileri

İstanbul, sadece bir şehir değil aynı zamanda kadim bir kültür mirasının merkezidir. Ve bu şehrin gündelik yaşamdan ticarete, sanattan edebiyata kadar hayatın her alanını kuşatan kendine özgü bir kültürü, âdâb-ı muaşereti  ve değerler manzumesi vardır. Bir İstanbullunun yaşamını düzenleyen bu kadim gelenek ne yazık ki günümüz kent yaşamında yitirilmektedir. Sanat, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak yeni başlattığımız İstanbul Söyleşileri etkinlik serisi ile söz konusu değerleri yaşatan şahsiyetlerle gençlerimizi bir araya getirmeyi ve bu doğrultuda kültürümüzün temel meselelerini İstanbul bağlamında ele almayı hedefliyoruz.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur