Sanat Kültür Spor

Daire Başkanlığı

İHÜ’de Kültür

Bilindiği gibi üniversite, sadece akademik derslerin verildiği bir eğitim kurumu değil bunun yanında öğrencilerin sosyalleşmelerine ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlayan bir yaşam alanıdır. Bu hakikatten yola çıkarak öğrencilerimizin ders dışındaki serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri amacıyla onların kültürel gelişimlerine katkı sağlayabilecek etkinlikler, söyleşiler, geziler, atölye çalışmaları ve eğitimler verilmesini sağlamaktayız.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur