Sanat Kültür Spor

Daire Başkanlığı

Siyaset Bilimi Kulübü

Felsefenin ana dallarından biri  olarak ortaya çıkan ve 2000 yılı aşkındır Eflatun’dan Aristoteles’e, İbn haldun’a, Karl Marx’a ve Max Weber’e kadar olan süreçte nice soruların sorulduğu,araştırmaların yapıldığı siyasal düşünce doğumunu tamamlayarak günümüze siyaset bilimi olarak gelmiştir.Toplumun yapı taşlarından başlamak üzere medeniyetleşmeye varan çalışmaların sistematik olarak ele alındığı siyaset bilimi,teknolojik atılımlar ve sanayileşme sürecini takiben oluşan toplumsal değişimlerle toplumda sıkça sorgulanmaya, yorumlanmaya uygun bir bilim haline gelmiş ve zamanımızda da olduğu gibi hayatın vazgeçilmez bir disiplini olmuştur.Tüm bu değişimlere karşı medenileşmenin anlamını yitirmemesi  ve farklı boyutlara geçmemesi açısından kıymet gören bu bilim dalı da diğer her bilim gibi el üstünde tutulmalı ve daima araştırmaya, incelenmeye, gelişmeye açık olmalıdır.

Dünyada değişen medeniyet algısının tam anlamıyla yeniden inşasını ve idrakını merkeze alarak misyonunu ve vizyonunu bu doğrultuda oluşturan İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde bizler Siyaset Bilimi kulübü olarak, Sosyal Bilimlerin vazgeçilmezi olan ve Medeniyet kavramının anlamından inşâsına ve uygulamasına kadar olan tüm süreçleri kendi sistemi içerisinde inceleyen bu bilim dalına başta İbn Haldun Üniversitesi ve öğrencileri olmak üzere tanık olmak,öğrenmek, anlamak ve anlatmak için gereken tüm çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bulunmaktayız.Uluslararası ilişkiler disiplinini de göz önünde bulundurarak dünya medeniyetlerini,dünya üzerinde siyasal toplum yapısını uluslararası öğrencilerle birlikte ve interdisipliner yöntemlerle  incelemeyi kendine gaye edinen İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki Siyaset bilimi kulübü bu amaçta araştırmalara öğrenciyi özne edinerek konferans, okuma,söyleşi ve konuyla bağlantılı makamları ziyaretle çalışmaları sürdürmeyi hedeflemektedir.

Ve sizler değerli arkadaşlarımız; sahip olduğumuz değerlerle tekrar tekrar varolmak için, daima gelişmek için projelerimizde var olmaya davetlisiniz. İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü olarak sizleri de kulübümüzün üyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kulübümüze ve projelerimize dahil olmak için bizimle her an irtibata geçebilirsiniz:

  • E-Posta: siyasetbilimikulubu@ibnhaldun.edu.tr
  • Instagram: ihusiyasetbilimikulubu
  • Twitter: @ihusiyaset

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur